Om projektet

De store shoppingcentre i Danmark bruger 25-30% af det samlede energiforbrug i detailhandlen og har et stort potentiale for energifleksibilitet. 
Smart Energy Butikscentre (SEBUT) udvikler systemer, intelligent styring, knowledge services, retningslinjer og værktøjer til energirenoveringer og energifleksibel opgradering af energiintensive shoppingcentre i Danmark og EU.


Baggrund

Kategorien ”Butikscentre” omfatter i Danmark: 113 shopping centre, retail parks og stormagasiner, hver med et udlejningsareal > 5000 m2, samlet udlejningsareal 2,0 mio m2, hertil fællesarealer af samme størrelsesorden (Retail Institute Scandinavia, 2015)

Butikker - detailhandel og supermarkeder, er en af de største energiforbrugende grupper i handels- og servicesektoren. En betydelig del af gruppen er samlet i den voksende gruppe af store butikscentre. Energy audits viser typisk et stort potentiale for energieffektivisering og gode muligheder for at opnå en relativt stor grad af energifleksibilitet, med muligheder for en tilhørende forbedring af indeklimaet. En forbedring af indeklimaet (termisk, luftkvalitet, lys) vil medføre en øget produktivitet for de ansatte og længere opholdstid for de handlende, der samlet kan bidrage til en øget indtjening.

Formål

Formålet med SEBUT-projektet er at udvikle, demonstrere og formidle innovative energifleksible løsninger til butikscentre, der samlet set giver værdi for ejere, brugere og leverandører.

Vision

Visionen er, at der gennem en holistisk tilgang til det enkelte butikscenter kan skabes merværdi baseret på optimeret indeklima, styring af tekniske installationer samt udnyttelse af egen energiproduktion, overskudsvarme og lagring, det hele i samspil med kollektive energiforsyningers energi- og systemydelser

Den holistiske tilgang for de samvirkende forhold er nødvendig, når der skal fastlægges betydende potentialer for energifleksibilitet gennem reduktion, udjævning og tidsmæssig flytning af forbrug, skift mellem energiforsyninger og reduktion af spidslast for el. Den innovative udfordring er at koble traditionel energieffektivisering med energifleksibilitet så reduktion af energiforbrug, brug af energiform, lagring og intelligent styring, og indeklima ses under ét. De energimæssige forbedringer set dermed i et ændret teknisk og økonomisk perspektiv, der inkluderer mulighederne for udnyttelse af fleksibiliteten i centrenes energiforbrug.

En særlig udfordring udgøres i denne sammenhæng af samspillet mellem selve butikscentret og de enkelte butikker/lejemål i centrene, herunder supermarkeder og øvrige lejemål, - dels på grund af den tekniske og styringsmæssige kompleksitet, dels på grund af centrenes økonomiske og funktionsmæssige prioriteter, og krav til indeklima mv.