name

Kolding Storcenter

I Kolding Storcenter fokuserer projektet på udvalgte målezoner og CTS-anlægget.


Om bygningen

Kolding Storcenter er opført i to faser i 1990’erne. Den første fase har gennemgået en opdatering af installationer og CTS i 2015, den anden har det oprindelige CTS-anlæg. Centret ventileres af en række ventilationsanlæg med tilhørende køleanlæg. Luften konditioneres yderligere i hver enkelt butik, som alle har egne fancoils, inden den indblæses. De lokale fancoils har både køle- og varmeflader, se nedenstående figur.

Figuren viser en skitse af ventilationsanlæg, der forsyner butikker med friskluft, der konditioneres i fancoils i butikkerne.

 

Beskrivelse af tiltag

Der er i Kolding Storcenter oprettet en demozone, der består af tre butikker og tilhørende gangareal. Demozonen dækker ca. 5% af centeret og er placeret i den første og opdaterede fase af centret. Demozonen er etableret for at skabe et miljø, hvor det er muligt at afprøve forskellige styringsstrategier, samtidig med at indeklima, energiforbrug og driftsparametre registreres. Demozonens placering i centret er vist i nedenstående figur.

Figuren skitserer Kolding Storcenter med farvemarkering af alle områder dækket af ventilationsaggregater. Den kraftige røde firkant markerer projektets demozone, hvor butikkerne forsynes af ventilationsaggregat VE05 og chiller KU05. Centret er udstyret med et energistyringssystem, der opsamler data fra hovedmålere og en række bimålere. For at skabe et mere detaljeret datagrundlag, er der etableret følgende supplerende måle-punkter i demozonen:

  • 19 indeklimaloggere, hvoraf de 16 er fra New Nordic Engineering A/S (nDEC, nSENSOR). Disse er installeret i butikker og på gangareal. Der logges temperatur, CO2 og relativ luftfugtighed
  • Elmålere til logning af elforbrug på fancoils
  • Energimålere på chiller

Derudover etableredes tidligt i projektet PreHEAT cloudplatform og tilhørende gateway fra Neogrid Technologies ApS, for i første omgang at opsamle data fra CTS-anlægget og senere for at kunne implementere nye styringsstrategier.

Du kan læse mere om styringsstrategierne, demonstrationer og resultater fra Kolding Storcenter i SEBUT-rapporten.